Všichni se občas dostaneme do bodu, který důkladně otestuje naši odolnost. Spouštěčem může být cokoli – špatný přítel nebo kolega, mrtvý bod u nějakého pracovního úkolu nebo neuspokojivý vztah. Je jedno, co to je – chcete-li to úspěšně vyřešit, musíte prokázat vnitřní sílu, podívat se na situaci z jiného úhlu a odhodlaně jednat.

Tak jednoduché to ale není.

Je těžké být vnitřně pevný, zvlášť když jste až po uši v problémech. Schopnost osvobodit se a vyrazit novým směrem vyžaduje právě onu kuráž navíc, tu odvahu a chlapáctví, jaké mají jen ti duševně nejodolnější.

A je fascinující, jak se duševně silné osobnosti vydělují z davu. Kde jiní vidí nepřekonatelné překážky, oni spatřují výzvu, jíž jdou naproti.

Když v roce 1914 vyhořela továrna Thomase Edisona, oheň zničil nenahraditelné prototypy a způsobil škodu za 23 milionů dolarů, Edison jen prohlásil: „Díkybohu, že shořely všechny naše chyby. Teď můžeme začít nanovo.“

To je typický příklad vnitřní síly – vidět příležitost a konat, když situace vypadá mizerně.

Existují určité zvyky, které si můžete osvojit, abyste svou vnitřní odolnost zvýšili. Typické chování vnitřně silných lidí je vlastně strategie, kterou můžete začít používat už dnes.

Jsou emočně inteligentní

Emoční inteligence je úhelným kamenem duševní odolnosti. Není možné být duševně odolný a přitom plně nerozumět silným negativním emocem a nepřetvořit je v něco produktivního. Okamžiky, které zkoušejí vaši duševní sílu, jsou ty samé, které testují vaši emoční inteligenci (EQ).

Na rozdíl od IQ, které je dané, je vaše EQ flexibilní dovednost, kterou můžete vlastním úsilím zlepšovat, chápete-li, o co jde. Není divu, že 90 procent lidí na špici různých oborů má vysoké EQ a že lidé s vysokým EQ vydělávají v průměru víc než ti, kteří mají EQ nízké.

Bohužel nejsou dovednosti související s EQ moc rozšířené. TalentSmart testoval víc než milion lidí a zjistili jsme, že jen 36 procent z nich je schopno přesně rozeznávat své emoce ve chvíli, kdy je prožívají.

Mají sebedůvěru

„Je jedno, jestli si myslíš, že to zvládneš, nebo že to nezvládneš – vždycky máš pravdu,“ to říkal Henry Ford.

Lidé s pevnou vůlí se hlásí k Fordovu názoru, že mentalita má podstatný dopad na schopnost uspět. Není to jen motivační mantra – je to fakt. Nedávná studie univerzity v Melbourne ukázala, že sebevědomí lidé vydělávali víc peněz a byli rychleji povyšováni než ostatní.

Skutečná sebedůvěra – opak falešné sebedůvěry, kterou lidé maskují svou nejistotu – nějak vypadá. Duševně silní lidé mají navrch nad pochybujícími a plachými, protože jejich sebedůvěra inspiruje ostatní a pomáhá jim k činům.

Neutralizují otravné lidi

Jednat s problematickými lidmi je většinou frustrující a vyčerpávající. Duševně silní lidé drží na uzdě své pocity, a proto mají svou interakci s otravnými lidmi pod kontrolou. Při konfrontaci s negativní osobou přistupují k situaci racionálně. Analyzují své emoce a nedovolí hněvu ani frustraci, aby dál přiživovaly chaos. Rovněž zváží postoj problematické osoby a jsou schopni nalézt společnou platformu a řešení problémů. A když se všechno pokazí, jsou mentálně silní lidé schopni přistupovat k otravným osobám s odstupem a nedovolit jim, aby je svým negativním přístupem strhly s sebou.

Jsou otevření změnám

Lidé s pevnou vůlí jsou pružní a přizpůsobiví. Vědí, že strach ze změny ochromuje a je hlavní hrozbou úspěchu a štěstí. Hledají změnu, která už čeká za rohem, a vytvářejí si akční plán, když ta změna skutečně nastává.

Jen pokud jste otevření změnám, tak v nich uvidíte přínos. Musíte mít otevřenou mysl a nebát se, chcete-li rozeznat příležitosti, které změna přináší, a využít jich.

Když budete dělat jen to, co vždycky, a tiše doufat, že změna zmizí, pokud ji budete dost dlouho ignorovat, pak vás čeká neúspěch. Koneckonců dělat pořád to samé a čekat od toho různé výsledky, to je definice duševní choroby.

Umějí říci ne

Průzkum kalifornské univerzity v San Franciscu ukázal, že čím větší problémy vám dělá odmítnutí, tím pravděpodobnější je, že zažijete stres, vyhoření a depresi. Duševně silní lidé vědí, že odmítat je zdravé, a mají sebeúctu a prozíravost, aby jejich odmítnutí vyznělo naprosto jasně.

Vnitřně silní lidé se vyhýbají frázím jako „Nevím, jestli můžu“ nebo „Nejsem si jistý“, pokud mají něco odmítnout. Vysloví své „Ne“ sebevědomě, protože vědí, že odmítnutí nového závazku je vlastně uznáním jejich stávajících závazků a umožní jim je úspěšně splnit. Duševně silní také umějí dodržovat sebekontrolu a říkat ne i sami sobě. Odkládají uspokojení a vyhýbají se impulzivním činům, které způsobují jen škody.

Vědí, že strach je prvním důvodem k lítosti

Osobnosti se silnou vůlí vědí, že nakonec budou litovat promarněných šancí mnohem víc než svých selhání. Nebojte se riskovat.

Lidé často říkají: „Co se ti může stát nejhoršího? Zabije tě to?“ Ale smrt není to nejhorší. To nejhorší je žít jako vnitřně mrtvá osobnost. A vyhnout se tomu vyžaduje pokročilé sebeuvědomění, schopnost vyvážit vědomí vlastních chyb a jejich naprostou ignoranci. Když se pořád vracíte ke svým minulým chybám, budete úzkostliví a nerozhodní. Když se z nich nepoučíte vůbec, budete je opakovat. Musíte své chyby brát jako odrazové můstky ke zlepšení. A díky tomu se po každém pádu znovu postavíte.

Nebrání se chybám…

Duševně silní lidé se chybám nevyhýbají. Vědí, že omyly dláždí cestu k úspěchu. Nikdo nedosáhl úspěchu, aniž by předtím neudělal chybu.

Když zjistíte, že jste na špatné cestě, tak vás chyby nasměrují na tu dobrou. Největší průlomy obvykle nastávají, když jste nejvíc frustrovaní a totálně zaseklí. Protože to vás nutí myslet jinak, mimo navyklé koleje a ukáže vám řešení, které vám zatím unikalo.

ale nevracejí se k neúspěchům

Mentálně odolní lidé vědí, že to, jak se budete cítit, závisí na tom, kam napřete svou pozornost. Když se upnete na problémy před vámi, vytváříte a prodlužujete negativní emoce a stres, což vám brání ve výkonu. Když se soustředíte na akce ke zlepšení své situace a okolností, tvoříte naopak auru osobnostní efektivity, která vytváří pozitivní emoce a váš výkon zlepšuje.

Vnitřně pevné osobnosti se distancují od svých chyb, aniž by na ně zapomínaly. Tím, že své chyby udržují sice po ruce, ale v bezpečné vzdálenosti, jsou tito lidé schopni se adaptovat a připravit na budoucí úspěch.

Nenechají nikoho, aby jim kazil radost…

Pokud se pořád porovnáváte s jinými a od toho odvozujete svou radost a zadostiučinění, přestáváte být pánem svého štěstí. Pokud jsou duševně silní lidé spokojení se svým výkonem, nenechají si to pokazit názory ani schopnostmi jiných.

Jistě, nemůžete se úplně oprostit od reakcí na to, co si o vás druzí myslí. Ale nemusíte se s nikým srovnávat a cizí názory můžete brát s rezervou. Mentálně silní vědí, že bez ohledu na mínění ostatních je jisté jen jedno – oni sami nejsou ani tak dobří ani tak špatní, jak o nich lidé říkají.

a sami taky nikomu radost nekazí

Mentálně silní nikoho nesoudí; vědí, že každý něco umí a nemusejí druhé shazovat, aby se cítili líp.

Srovnávat se s druhými vás svazuje. Žárlivost a vztek z vás vysají život, jsou to hromadní zloději energie. Vnitřně odolní lidé neztrácejí čas ani energii tím, že by posuzovali lidi a měli strach z toho, jestli se jim vyrovnají.

Neztrácejte čas žárlením, radši toho druhého oceňte. Když oceníte cizí úspěch, prospěje to všem.

Cvičí

Studie výzkumného institutu Eastern Ontario Research Institute zjistila, že lidé, kteří deset týdnů chodili dvakrát týdně cvičit, se cítili společensky, intelektuálně i atleticky schopnější a líp hodnotili svou postavu i sebedůvěru. Přitom za zvýšení jejich sebedůvěry – a sebedůvěra je klíč k vnitřní síle – mohly okamžité pozitivní endorfinové emoce ze cvičení spíš než zlepšování jejich fyzického vzhledu.

Mají dost spánku

Význam spánku pro zvýšení vaší duševní odolnosti není možné přehnat. Když spíte, váš mozek odstraňuje škodlivé bílkoviny, vedlejší produkty nervové aktivity, které vznikají, když jste vzhůru. Bohužel je ničí právě jen ve spaní, takže při nedostatku spánku zůstávají škodlivé látky v mozkových buňkách a zhoršují vaši schopnost myslet – což nenapravíte sebevětším počtem káv.

Duševně odolní lidé vědí, že beze spánku se jejich sebekontrola, soustředění a paměť zhoršují. Takže spaní – nebo kvalitnímu spánku – přikládají zaslouženou pozornost.

Omezují příjem kofeinu

Vysoké dávky kofeinu uvolňují adrenalin, který připravuje organismus na krizovou situaci – boj nebo útěk. Tento mechanismus upozaďuje racionální myšlení ve prospěch rychlejší pudové odpovědi zajišťující přežití. Což je v pořádku, když vás honí medvěd, ale ne tehdy, když máte vyřešit zásadní otázku svého života.

Kofein uvede vaše tělo a mozek do excitovaného stavu stresu a vás přemůžou emoce. Kofein má dlouhý poločas rozpadu, takže v tom stavu zůstanete, než se vyloučí. Duševně silní lidé vědí, že kofein má neblahé účinky, a nenechají ho, aby je ovlivňoval.

Odpouštějí a nečekají na omluvu

Vnitřně pevní lidé vědí, že život je mnohem jednodušší, když se oprostíte od zášti a odpustíte i těm, kteří se nikdy neomluví. Udržovat si zášť znamená jen to, že negativním událostem z minulosti dovolíte, aby zničily vaše současné štěstí. Nenávist a zloba jsou emocionální parazité a kazí vám radost ze života.

Negativní emoce, které s sebou zášť nese, vyvolávají ve vašem těle stresovou odpověď a tento stres může mít zničující důsledky (fyzicky i duševně). Když někomu odpustíte, netolerujete tím jeho čin, jen se osvobodíte od toho, být jeho věčná oběť.

Jsou vytrvale pozitivní

Když sledujete zprávy, zjistíte, že je to neustálý proud válek, násilných útoků, křehkých ekonomik, krachujících firem a ekologických katastrof. Je snadné si myslet, že konec světa se blíží.

Možná ano. Ale duševně silní se tím netrápí, protože se nenechají spoutat věcmi, které neovlivní. Místo aby se snažili rozpoutat revoluci, soustředí svou energii na to, aby byli skutečnými pány dvou věcí, na které vliv mají – své pozornosti a svého úsilí.

A dělají to všechno dohromady

Duševní síla není niterná vlastnost, kterou bylo obdařeno jen pár vyvolených. Lze jí dosáhnout, užívat ji a požívat jí. Tak se do toho pusťte.