Říká se o něm, že je komerčně nejúspěšnějším žijícím českým malířem. Na takové přívlastky si může dělat nároky více umělců, ale jenom Jiří G. Dokoupil vděčí za svou slávu bublinám. Ty teď do 18. srpna vystavuje přímo vedle benátské katedrály San Marco.

Před třemi lety nám v rozhovoru tvrdil, že končí. Ale svoje slova teď rodák z Krnova, který studoval v Německu i Spojených státech, musí vzít zpět. Samostatnou výstavou pod názvem Venetian Bubbles totiž zahajuje Jiří G. Dokoupil novou éru.

V úchvatných prostorech benátské národní knihovny Bibliotecy Marciany, kde visí díla Tiziana i Tintoretta, odhalí český umělec osm svých úplně prvních velkých skleněných plastik, sedm velkoformátových obrazů a sérii děl na papíře. Plastiky mají být pokračováním Dokoupilových proslulých obrazů mýdlových bublin.

Lze si domyslet, že o něm bude mezi jeho sběrateli velký zájem. Už obrazy bublin se na aukcích prodávaly i za sedmimístné částky. Na skleněných plastikách se navíc podíleli ti nejlepší čeští skláři.

Bubliny zdobí také sedm kovových stojanů na lahve (o výšce mezi 80 a 200 centimetry). I tady ale Dokoupil odmítá slevit byť o píď ze své vize.

Nechce být nikam zařazován, charakterizován žádným stylem. Po sklářích například žádá, aby zkoumali novou tvůrčí dynamiku sochařského procesu, čímž následně narušuje jak zavedené umělecké techniky, tak očekávání spojená s řemeslnou výrobou.

Bubliny, které jsou sloučeninou vzácných pigmentů a mýdlové vody, jsou na výstavě v Benátkách posunuty na novou úroveň. A to i přesto, že tematice mýdlových objektů se Jiří G. Dokoupil věnuje od sedmdesátých let minulého století.

Jeho plátna vznikají složitým způsobem. Umělec Forbesu v roce 2021 prozradil, jak „stál v newyorském loftu na žebříku ve dvou a půl metrech, vrhal k zemi bubliny a jeho asistent je chytal na plátna různých rozměrů“. Sochy ale představují ještě novou výzvu.

Proto je výstava Venetian Bubbles jakýmsi průřezem tvorbou autora, pro kterého je na prvním místě vytvářet inovace a zachycovat pomíjivost lidského bytí.